May 09, 2019

Marlene for Maqu s/s 2019 lookbook

photography by Natasha Lipchanskaya
styling by Nika Zvereva
H&M by Melanie Rieberer